توصیه‌های عادات روزمره از زبان موسس میلیونر Burn Boot Camp

توصیه‌های عادات روزمره از زبان موسس میلیونر Burn Boot Camp

از نقاط مشترک افراد موفق و ثروتمند، می‌توان به رعایت برخی عادات مشترک روزانه اشاره کرد. این عادات ممکن است برای دیگران هم مفید باشد.