نقد سریال شهرزاد: قسمت سیزدهم، فصل دوم

نقد سریال شهرزاد: قسمت سیزدهم، فصل دوم

سیزدهمین قسمت از فصل دوم سریال شهرزاد، هر چند که فاقد صحنه‌های اکشن قسمت قبلی است، اما اتفاقات مهمی در جهت پیشبرد داستان در آن رخ می‌دهد.