حماس: سخنان عباس در سازمان ملل اذعان به شکست روند سازش بود‎

سخنگوی جنبش حماس سخنان رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در مجمع عمومی سازمان ملل متحد را اذعان به شکست روند سازش توصیف کرد.