در پی طوفان ماریا، برق در سراسر پورتوریکو قطع شده است

با رسیدن طوفان ماریا به پورتوریکو، جریان برق در سراسر این جزیره که سه و نیم میلیون نفر در آن ساکنند قطع شده است.