رئیس شورای عالی صلح: در جنگ افغانستان هیچ کسی برنده نمی‌شود

محمد کریم خلیلی، رئیس شورای عالی صلح در مراسم روز جهانی صلح گفت در نتیجه جنگ افغانستان، نه حکومت پیروز خواهد شد و نه مخالفان مسلح. او تفاهم را تنها راه ختم جنگ خواند. رئیس اجرایی افغانستان نیز می‌گوید تا زمانی که یک راه حل سیاسی پیدا نشود، جنگ در افغانستان ادامه خواهد داشت.