کمپین یک میلیونی در مصر برای از سرگیری روابط با دمشق

فعالان مصری با به راه انداختن کمپین از سرگیری روابط با دمشق در تلاش برای جمع آوری تعداد هرچه بیشتر امضا حامیان برقراری این روابط هستند.