برای عودت کننده گان در بامیان نمرات رهایشی توزیع شد

مقام‌های محلی در ولایت بامیان از توزیح نمرات رهایشی شهرک مهاجرین در این ولایت برای شماری از عودت کننده‌گان که از چندین سال بدینسو به این ولایت برگشته اند، خبر می‌دهند.

در محلفی که به همین مناسب در ولایت بامیان برگزار شده بود، وزیر مهاجرین و عودت‌کننده‌گان، سرپرست ولایت و شماری دیگر از مقام‌های محلی و امنیتی حضور داشته‌اند.

محمد آصف مبلغ، سرپرست ولایت بامیان گفت در حال حاضر حدود ۸۰۰ هزار زمین رهایشی آماده توزیع و تحت پلان توزیع می‌باشد و افزود که این نمرات می‌توانند که فقط ۱۰ درصد مهاجرین را تحت پوشش قرار دهندو.

آقای مبلغ گفت که رقم عودت‌کننده‌گان به ولایت بامیان در این اواخیر افزایش یافته و آمار فعلی نشان می‌دهد که بیش از هشت هزار تن به این ولایت از کشورهای خارجی برگشته‌اند.

سرپرست ولایت بامیان رقم نمرات رهایشی توزیع شده و تحت پلان را برای عودت کننده‌گان در این ولایت کافی ندانست و از وزیر مهاجرین خواست تا در این راستا کمک‌های همه‌جانبه نماید.

از سوی‌هم، سید حسین عالمی بلخی، وزیر مهاجرین و عودت‌کننده‌گان وعده سپرد که علاوه بر شهرک موجود، شهرک‌های رهایشی بیش‌تر را به منظور اسکان مهاجران در بامیان ایجاد خواهد کرد.

باید خاطر نشان ساخت که ریاست امور مهاجرین و عودت کننده‌گان بامیان گفت شهرکی که نمره‌های آن برای عودت‌کننده‌گان توزیع شده‌است، در دشت قشقه موقعیت دارد و در ۷۷۵ جریب زمین، شامل ۵۹۹ نمرۀ رهایشی می‌باشد.