کردستان عراق؛ آغاز همه‌پرسی استقلال از زبان خبرنگار بی‌بی‎‌سی

مردم در اقلیم کردستان عراق به پای صندوقهای رای رفته‌اند تا در همه‌پرسی استقلال این منطقه شرکت کنند. از ساعات ابتدایی آغاز همه‌پرسی صداى الله اکبر از مساجد و نواى ناقوسهاى از کلیساهاى اربیل به گوش مى‌رسد که به نوعى دارند "شکرانه برگزارى همه پرسى" را بجا مى آورند.