اتمر: ارگان های امنیتی برای ختم نا امنی ها در تخار برنامه ساخته اند

دفتر مشاور امنیت ملی رییس جمهور غنی از تهیه برنامه‌یی خبر می‌دهد که برای ختم ناامنی‌ها و تهدید‌های هراس‌افنگان برای ولایت تخار ساخته شده‌است.

دفتر شورای امنیت ملی با نشر خبرنامه‌یی می‌گوید، محمد حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی رییس جمهور با شماری از سران و بزرگان قومی تخار دیدار کرده و با آنان روی مشکل‌های‌شان صحبت کرده‌است.

آقای اتمر گفته‌است که دولت وحدت ملی ناامنی‌ها در ولایت تخار را مورد بررسی قرار داده و ارگان‌های امنیتی نیز برنامه‌های را برای حل این مشکل‌ها روی دست گرفته‌اند.

مشاور امنیت ملی رییس جمهور غنی نیز در بخش دیگر از سخنانش گفته‌است که تلاش می‌شود تا مشکل‌های باشنده‌گان ولایت تخار در قسمت خدمات صحی، مراکز صحی و تقررکادرهای مسلکی نیز رفع گردند.

گفتنی‌ست که آقای اتمر نیز ازتعهد مردم تخار در قسمت دفاع از نظام قدردانی کرده‌است.

در عین حال بزرگان تخار از موجودیت گروه‌های مسلح غیر مسؤول که زنده‌گی مردم این ولایت را با خطر مواجه کرده‌، شکایت نموده و افزوده‌اند که هراس‌افگنان از فرصت‌های مختلف جهت ناامن ساختن این ولایت استفاده می‌کنند.

از سوی هم تخار از جمله ولایت‌های شمالی افغانستان است که در سه گذشته گواه ناامنی بسیاری از سوی هراس‌افگنان بوده‌است.

در حال حاضر گروه طالبان در چندین ولسوالی این ولایت حضور گسترده دارند که هرازگاهی با انجام‌های حمله‌های تروریستی‌شان، امنیت این ولایت را مختل می‌نمایند.

دراین اواخر نیز گزارش‌های به نشر رسید که گروه طالبان در بخش‌های از این ولایت برای افراد شان شهرک‌های رهایی ساخته‌اند.

باید خاطرنشان ساخت که حکومت مرکزی و محلی تابه حال در مورد شهرک‌سازی‌های طالبان در ولایت تخار چیزی نگفته‌اند.