دست‌پرورده‌ آمریکا در خدمت لشکر فاطمیون

تلاش من و همکارانم برای یافتن سرنخ از شهروندان افغانی که از راه ایران به جنگ سوریه می‌روند، بارها ناکام مانده بود. پرسش‌های زیادی وجود داشت که پاسخ آن‌ می‌توانست در گفت‌وگو با یک سرباز افغان لشکر فاطمیون به‌دست بیاید. چالش نخست پیداکردن چنین شخصی و چالش دیگر حاضرکردن او برای گفت‌وگو در رسانه بود.