عفو بین‌الملل میانمار را به جنایت علیه بشریت متهم کرد

به دنبال فرار صدها هزار مرد، زن و کودک روهینگیایی از میانمار، عفو بین‌الملل نیروهای امنیتی این کشور را به ارتکاب جنایت علیه بشریت متهم کرد.