قدیمی‌ترین زندان‌های دنیا را بشناسید

قدیمی‌ترین زندان‌های دنیا را بشناسید

بعضی از زندان‌های قدیمی به دلیل شرایط حاکم بر زندانیان در آن دوران مانند شکنجه‌های روحی و جسمی، ناممکن بودن فرار و ... دارای شهرت جهانی هستند.