کشف آسیب‌پذیری امنیتی جدی در مایکروسافت ورد توسط کسپرسکی

کشف آسیب‌پذیری امنیتی جدی در مایکروسافت ورد توسط کسپرسکی

هنوز زمان زیادی از حملات دولت آمریکا علیه کسپرسکی نگذشته است؛ اما این غول امنیت سایبری بار دیگر صدر خبر‌ها را به خود اختصاص داد.