استقبال بی‌نظیر از گلکسی نوت ۸ در کره‌ جنوبی ادامه دارد

استقبال بی‌نظیر از گلکسی نوت ۸ در کره‌ جنوبی ادامه دارد

گلکسی‌ نوت ۸ به‌ فروش موفق خود در سرزمین مادری ادامه می‌دهد و شاهد استقبال بی‌نظیر کاربران کره‌ای از این دستگاه هستیم.