پلیس مونیخ: فردی با چاقو چند نفر را مجروح کرد

پلیس شهر مونیخ در آلمان پس از آن که مردی با چاقو به شماری عابر در یکی از میدان‌های مرکزی حمله کرد، از دستگیری یک مظنون خبر داده است. گفته شده که در جریان این حمله تعدادی مجروح شدند، اما جراحات هیچکدام جدی گزارش نشده است.