اپل در ماه اکتبر رویداد خبری برگزار نمی‌کند

اپل در ماه اکتبر رویداد خبری برگزار نمی‌کند

کریگ فدریگی، سرپرست ارشد بخش مهندسی نرم‌افزار اپل، تأیید کرده است که مراسم خبری در ماه اکتبر برگزار نخواهد شد.