سهم خودروسازان خارجی در بازار ایران چقدر است

سهم خودروسازان خارجی در بازار ایران چقدر است

این روزها شاهد تنوع خودروهای خارجی در کشورمان هستیم. اما سهم کدام کشور و خودروساز جهانی از بازار خودروهای وارداتی به ایران بیشتر است؟