نگرانی مدیران لندرور از کپی کاری شرکت‌های چینی

نگرانی مدیران لندرور از کپی کاری شرکت‌های چینی

پس از کپی شدن چندین محصول جگوار-لندرور توسط شرکت‌های چینی، این گروه بریتانیایی رویکرد جدیدی در رونمایی از محصولات آِینده‌ی خود در پیش خواهد گرفت.