هفته‌ای خونین در افغانستان؛ حمله‌های طالبان و داعش بیش از ۲۰۰ کشته داشت

با استانداردهای افغانستان هم این هفته، هفته خونینی بود. حدود دویست نفر در حملات علیه نظامیان و مردم شیعه و سنی کشته شدند.