کالبدشکافی گوشی گوگل پیکسل ۲ ایکس‌ ال

کالبدشکافی گوشی گوگل پیکسل 2 ایکس‌ ال

باز کردن و بستن مجدد گوشی‌ها کاری است که اغلب کاربران حرفه‌ای دوست دارند برای تعمیرات جزئی خودشان انجام دهند.