اسکویر از نظر ارزش بازار، توییتر را پشت سر گذاشت

اسکویر از نظر ارزش بازار، توییتر را پشت سر گذاشت

دو سال پس از عرضه عمومی سهام اسکویر در بازار بورس، ارزش این کمپانی خدمات مالی از توییتر فراتر رفت.