نتیجه دربی مادرید در صورت وجود ویدئو چک

اتلتیکو و رئال در دیداری به تساوی بدون گل دست یافتند که در صورت استفاده از VAR، به سختی بتوان ادعا کرد که این، نتیجه پایانی دربی می بود.