افشاگری نبیل درباره انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۳ افغانستان

رحمت‌الله نبیل، رئیس پیشین اداره امنیت ملی افغانستان از برخی تخلفات انتخاباتی و توافقاتی بین رئیس‌جمهوری پیشین و رئیس جمهوری فعلی پیش از انتخابات ۱۳۹۳ پرده برداشته است.