بانک جهانی: اقتصاد افغانستان علی‌رغم گسترش ناامنی رشد نسبی داشته

بانک جهانی در گزارشی نوشته که افغانستان در سال جاری میلادی علی‌رغم وخامت اوضاع امنیتی، به رشد نسبی اقتصادی دست یافته است.