تداوم محاصره یمن به قحطی و مرگ روزانه هزاران نفر می‌انجامد

«شبکه نظام‌های هشدار اولیه قحطی» می‌گوید در صورت تداوم محاصره بنادر یمن، با وقوع قحطی و شیوع بیماری‌های واگیردار، روزانه هزاران مرگ و میر در یمن رخ خواهد داد.