مدیر ICT اتاق اصناف: واردکنندگان مجاز ظرفیت رفع نیاز بازار گوشی کشور را ندارند

مدیر ICT اتاق اصناف: واردکنندگان مجاز ظرفیت رفع نیاز بازار گوشی کشور را ندارند

به اعتقاد مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق اصناف ایران، واردکنندگان مجاز گوشی ظرفیت وارد کردن نیاز کشور به این محصول را ندارند و این امر مانع اجرای طرح رجیستری است.