مهمترین نکته ای که باید در مورد نوآوری بدانید

مهمترین نکته ای که باید در مورد نوآوری بدانید

اغلب مردم فکر می‌کنند که نوآوران بزرگ، نوابغی هستند که به‌راحتی زمینه‌ساز پیشرفتی عظیم می‌شوند. اما نوآوری واقعی به این سادگی حاصل نمی‌شود.