نمایش دیدنی پورشه کاین ۲۰۱۸ در فیلم مستند

نمایش دیدنی پورشه کاین 2018 در فیلم مستند

پورشه اخیراً با انتشار ویدیویی ۱۸ دقیقه‌ای، روند ساخت و توانایی‌های شاسی بلند کاین ۲۰۱۸ را نمایش داده است.