کدام کشورها بیشترین مصرف قهوه جهان را دارند؟

کدام کشورها بیشترین مصرف قهوه جهان را دارند؟

قهوه یکی از پر مصرف‌ترین محصولات در زندگی انسان است و برای بسیاری مانند سوختی از شوق و هیجان است که هر فعالیت خلاقانه برای ادامه‌ حیات به آن نیاز دارد.