آخرین خبرها درباره زیردریایی ناپدید شده آرژانتینی

هشت روز پس از ناپدید شدن یک زیردریایی آرژانتینی، نیروی دریایی این کشور گفته سیگنالی که در روز ناپدید شدن زیردریایی دریافت شده بود با صدای یک انفجار همخوانی دارد.