نقد فیلم The Emoji Movie – فیلم اموجی

نقد فیلم The Emoji Movie - فیلم اموجی

انیمیشن Emoji Movie، باوجود پتانسیل‌هایی که داشت، موفق نشد انتظارات را برآورده کند و تبدیل به یکی از بدترین انیمیشن‌های چند سال اخیر شد.