تاکید السیسی بر اهمیت حفاظت از وضعیت قانونی قدس

رئیس‌جمهور مصر در دیدار با رئیس‌جمهور روسیه، بر اهمیت حفاظت از وضعیت قانونی قدس تاکید کرد.