حزب کنگره هند رائول گاندی را به عنوان رهبر معرفی می‌کند

حزب کنگره در هند، در نظر دارد رائول گاندی، را به عنوان رهبر خود معرفی کند. به گفته خبرنگاران، معرفی رائول به عنوان رهبر حزب کنگره را می‌توان به معنی جوانگرایی در این حزب تعبیر کرد.