خطیب الاقصی: زورگویی‌های آمریکا، واقعیت موجود را تغییر نمی‌دهد

خطیب مسجدالاقصی تصمیم رئیس‌جمهور آمریکا درباره قدس را به منزله اعلام جنگ دانست.