موگرینی: موضع اتحادیه اروپا درباره بیت‌المقدس درچارچوب قوانین بین‌المللی است

فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، گفت که وی هرگونه حمله به یهودیان را محکوم می‌کند، اما تاکید کرد موضع اتحادیه اروپا درباره وضعیت بیت‌المقدس، درچارچوب قوانین بین‌المللی است. براساس پیمان صلح ۱۹۹۳ میان اسرائیل و فلسطینیان موقعیت نهایی این شهر باید در مراحل نهایی مذاکرات صلح بین دو طرف تعیین شود.