هشدار عالم بحرینی به کسانی که به دنبال عادی‌سازی روابط با اسرائیل هستند

مدیر حوزه علمیه بحرینی‌های مقیم قم درباره عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی هشدار داد.