کشتار مسلمانان روهینگیا نسل‌کشی است

یک گزارش پارلمان انگلیس نشان می‌دهد خشونت نیروهای امنیتی و ارتش میانمار علیه مسلمانان روهینگیا را می‌توان پاکسازی قومی و نسل کشی ارزیابی کرد.