آخرین کمپین ترامپ برای نامزد جنجالی پیش از رای گیری در آلاباما

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در آخرین روز مبارزات انتخاباتی پیش از رای گیری سه شنبه برای پر کردن یک کرسی خالی سنا، به نفع "روی مور" نامزد حزب جمهوری خواه که با اتهامات سوءرفتار جنسی روبروست تبلیغ کرده است.