خروج بخشی از نیروهای روسیه از سوریه شروع شد

سرگی شویگو وزیر دفاع روسیه می گوید این کشور خارج کردن بخشی از نیروهایش از سوریه را شروع کرده است. آقای پوتین سال گذشته هم خروج بخشی از نیروها از سوریه را اعلام کرد اما عملیات این کشور در سوریه فعالانه ادامه یافت.