لغو صدها پرواز در اروپا بر اثر بارش برف

امروز در فرودگاه شیپول آمستردام، یکی از بزرگترین فرودگاه های اروپا، حدود ۴۰۰ پرواز لغو شده اند. همزمان، در فرودگاه بروکسل، بیش از ۲۰۰ پرواز به شرنوشت مشابهی دچار شده اند. از سوی دیگر در مورد احتمال سقوط بهمن در مراکز اسکی در آلپ هشدار داده شده است.