راستی‌آزمایی؛ آیا بیت‌کوین بیش از دانمارک برق مصرف می‌کند؟

آیا یک پول مجازی می‌تواند به اندازه یک کشور واقعی برق مصرف کند؟ گروه راستی آزمایی بی‌بی‌سی به دنبال پاسخ این پرسش رفته است.