فمینیسم؛ کلمه سال دیکشنری وبستر

یکی از معتبرترین دیکشنری‌های آمریکایی کلمه "فمینیسم" را به دلیل افزایش چشمگیر جست‌و‌جوی آن در اینترنت به عنوان کلمه سال ۲۰۱۷ انتخاب کرده است.