شکست دولت ترزا می با تصویب متمم برگزیت در پارلمان بریتانیا

اکثریت نمایندگان پارلمان بریتانیا خلاف خواست دولت ترزا می، نخست وزیر، متممی درباره خروج از اتحادیه اروپا را تصویب کردند. شماری از نمایندگان محافظه‌کار و هم‌حزبی خانم می هم به این متمم رای مثبت داده‌اند.