دادگاه صهیونیستی مدت بازداشت تمیمی را تمدید کرد

دادگاه اسرائیلی عصر چهارشنبه مدت بازداشت عهد تمیمی دختر ۱۶ ساله فلسطینی را تا پایان ماه جاری تمدید کرد.