نگاه نزدیک به شورولت کوروت الکتریکی

نگاه نزدیک به شورولت کوروت الکتریکی

شرکت جنوویشن ویدئویی از خودروی الکتریکی شورولت کوروت الکتریکی با بیش از ۸۰۰ اسب بخار منتشر کرده است.