به کارمندانتان احساس ارزش بدهید

به کارمندانتان احساس ارزش بدهید

برنامه‌ریزی برای شناخت و قدردانی از کارمندانی که به‌خوبی از عهده‌ی وظایف خود برمی‌آیند، انگیزه و عملکرد تیم را بهبود می‌دهد.