فرانسه چند شخص و شرکت مرتبط با برنامه تسلیحات شیمیایی سوریه را تحریم کرد

در آستانه برگزاری نشست بین‌المللی پاریس برای بررسی پیگرد عاملان حملات شیمیایی در سوریه، دولت فرانسه فهرستی از افراد و شرکت‌های متهم به کمک به برنامه تسلیحات شیمیایی آن کشور را هدف تحریم قرار داده است اما اسامی اعضای دولت سوریه در این فهرست دیده نمی‌شود.