‘در پنج ماه اخیر ۲هزار کودک و نوجوان افغان از ایران رد مرز شده‌اند’

مسئولان اداره امور مهاجران هرات می‌گویند در پنج ماه اخیر بیش از ۲ هزار کودک و نوجوان افغان از ایران ردمرز شده‌اند. مسئولان اردوگاه انصار در هرات می‌گویند هر روز حدود ۱۰ تا ۲۰ کودک و نوجوان زیر سن هجده سال در میان کارگرانی دیده می‌شوند که از ایران ردمرز می‌شوند.