پاپ اعضای هیات مبارزه با آزارجنسی واتیکان را تغییر داد

در پی بالاگرفتن دور جدید انتقادها از واتیکان در ارتباط با اتهام‌های آزاجنسی کودکان در کلیساها، پاپ فرانسیس با معرفی ۹ عضو جدید به هیات مبارزه با این آزارها، دستور از سرگیری دوباره تحقیقات این هیات را صادر کرده است.