روزنامه‌های کابل؛ کشف گور دسته جمعی در شرق افغانستان

کشف گور دسته جمعی در شرق افغانستان، اظهارات روسیه در مورد اختلافات داخلی افغانستان، ادامه جنجال‌های سیاسی در این کشور مهمترین عناوین مطالب تحلیلی روزنامه‌های صبح سه شنبه اول حوت/اسفند کابل است.